Sinh viên được chấp nhận: Chương trình UA trực tiếp

Thủ tục nhập cảnh

Khi bạn được chấp nhận vào học tại UA, vui lòng làm theo các bước sau để cập nhật các giấy tờ cần thiết lên UA International. Bạn hoàn toàn có thể nộp các loại đơn điện tử dùng cho thủ tục nhập cảnh thông qua hệ thống trực tuyến ISS

 1. Tạo tài khoản UA NetID tại netid.arizona.edu

  • NetID là tài khoản nhận diện cá nhân mà bạn có thể sử dụng cho email và truy cập an toàn vào website đại học. NetID sẽ đi trước phần “@email.arizona.edu”
  • Sau khi bạn tạo NetID, bạn sẽ phải đợi 48 tiếng trước khi đăng nhập vào UA International
 2. Xin I-20 hoặc DS-2019

  • Để nhận I-20 hoặc DS-2019, bạn cần nộp các giấy tờ sau cho UA International:
   - Trang thông tin cá nhân trên Passport
   - Các giấy tờ liên quan tài chính (Sao kê ngân hàng từ tài khoản tiết kiệm, Hợp đồng cho vay, v.v…) - Số tiền phải hiển thị rõ ràng
   - Cam kết hỗ trợ tài chính (dành cho sinh viên nhận tài chính từ bố mẹ/người thân/bạn bè
   - Đăng ký và đóng phí chuyển phát EshipGlobal
 3. Sau khi nhận được I-20, bạn có thể bắt đầu đăng ký xin Visa du học

Sinh viên được chấp nhận: Chương trình UA trực tiếp

Chuẩn bị trước khi khởi hành

Sau khi nhận được I-20 hoặc DS-2019, bạn sẽ cần hoàn thành một số bước tiếp theo bên dưới dựa vào Danh sách chuẩn bị của Sinh viên quốc tế.

 1. Làm quen với Trung tâm Next Steps

  • Bạn cần hoàn thành Đơn đăng ký nhà ở, tham dự bài kiểm tra xếp lớp, đăng ký ngày định hướng và nhiều nội dung khác tại Trung tâm Next Steps.
 2. Hoàn thành Bài kiếm tra xếp lớp bắt buộc

  • Ngày hết hạn để tham dự bài kiểm tra xếp lớp môn Toán và môn Viết tiếng Anh tại Trung tâm Next Steps là Thứ Hai (31/07/2017). Nếu bạn không tham dự bài kiểm tra này khi hạn đăng ký chấm dứt, bạn không thể biết điểm và không thể đăng ký môn Toán và viết tiếng Anh trong học kỳ đầu tiên tại UA. Tham khảo thêm thông tin về bài kiểm tra đầu vào tại đây.
 3. Đăng ký nhà ở

 4. Tải kết quả chủng ngừa

  • Tất cả sinh viên UA được yêu cầu nộp giấy xác nhận tiêm chủng sởi, quai bị và rubella (gọi tắt MMR). Kết quả phải được dịch sang tiếng Anh, trong đó ngày tiêm các mũi MMR phải được ghi rõ.
  • Tải kết quả chủng ngừa vào PatientLink trên website Campus Health.
  • Nếu bạn chưa nộp kết quả chủng ngừa, tài khoản của bạn sẽ bị khóa lại và việc này sẽ ảnh hưởng đến việc đăng ký lớp học trong ngày định hướng.
 5. Lên kế hoạch bay đến Mỹ

  • Bạn có thể đến Mỹ không quá 30 ngày trước ngày khai giảng được ghi trong I-20/DS-2019. Tham khảo Các mẹo du lịch để chuẩn bị giấy tờ phù hợp, xem thêm Di chuyển tại sân bay, bảo hiểm, v.v….trong phần Du lịch Tucson
  • Lưu ý quan trọng nếu đến trễ:
   - Nếu đến 09/08/2017 mà bạn vẫn chưa đến Tucson, bạn cần hoàn thành một số thủ tục sau để đảm bảo bạn vẫn sẵn sàng cho kỳ học tiếp theo. Tham khảo tại Late Arrivals
   - Thời gian trễ nhất để bạn có mặt là (28/08/2017) lúc 9 giờ sáng (giờ địa phương). Nếu bạn không thể đến vào thời điểm trên, vui lòng làm thủ tục hủy việc học và gửi email thông báo đến bộ phần xét duyệt hồ sơ sinh viên quốc tế để tiếp tục đăng ký cho kỳ học tiếp theo.
 6. Đăng ký và tham dự Ngày định hướng sinh viên

  • Kỳ mùa thu 2017
   - Ngày định hướng sinh viên kéo dài 3 ngày và đây là chương trình bắt buộc dành cho tất cả sinh viên quốc tế theo học UA kỳ mùa thu 2017. Chương trình sẽ bắt đầu vào Thứ Ba (08/08/2017).
   - Mỗi buổi định hướng đều bắt buộc nên bạn sẽ không thể đăng ký lớp học nếu vắng bất kỳ buổi nào.
   - Để chuẩn bị và đăng ký cho Ngày định hướng, tham khảo Định hướng mùa Thu và hoàn thành các bước tiếp theo.
 7. Hoàn thành các buổi Hướng dẫn trước khi khởi hành