Sinh viên được chấp nhận: Chương trình UA nền tảng và tiếng Anh IEP

Thủ tục nhập cảnh

Khoa CESL có 1-2 tuần để giải quyết từng Đơn đăng ký và cấp I-20. Nếu tất cả giấy tờ hợp lệ và bạn đủ điều kiện được chấp nhận vào khóa học, chúng tôi sẽ chuyển phát I-20 từ Mỹ đến địa chỉ của bạn thông qua dịch vụ FEDEX.

Sau khi bạn nhận được I-20:

Đặt lịch xin Visa và chuẩn bị cho buổi phỏng vấn của bạn:

Học sinh được tuyển chọn: CESL cử học đại học và IEP

Chuẩn bị trước khi khởi hành