Nhận bằng cấp giá trị thế giới từ Đại học Arizona

Xin nhập học

Nếu bạn không phải công dân Mỹ hoặc chưa trở thành Thường trú nhân chính thức, bạn có thể đăng ký học như sinh viên quốc tế theo các bước sau:

Miễn phí phí đăng ký dành cho các bạn tham gia các chương trình UA trực tiếp, UA nền tảng và tiếng Anh IEP. Để hoàn thành hồ sơ đăng ký, bạn sẽ cần cung cấp các giấy tờ được liệt kê bên dưới

Thư nhập học sẽ được gửi đến bạn sau 72 giờ kể từ thời điểm bạn chính thức nộp đơn.

Tham khảo thêm: Tóm tắt chương trình, Thông tin chung về Hồ sơ nhập học

Các bước xin nhập học

 
 1. Chuẩn bị các giấy tờ liên quan bên dưới: *

  • Bảng điểm THPT
  • Kết quả tiếng Anh, nếu đăng ký UA trực tiếp hoặc UA nền tảng **
  • Bản sao Passport
  • Nếu bạn ít hoặc đủ 17 tuổi khi đăng ký các chương trình UA nền tảng và tiếng Anh IEP, hoàn thành thêm Đơn Minor Waiver
 2. Chuẩn bị các giấy tờ liên quan năng lực tài chính

  • Đối với chương trình UA trực tiếp:

  Bản sao kê ngân hàng với số tiền tương ứng $52,241

  • Đối với chương trình UA nền tảng:

  Đơn ủy quyền đảm bảo tài chính

  Bản sao kê ngân hàng với số tiền tương ứng $9,490

  • Đối với chương trình tiếng Anh IEP:

  Đơn ủy quyền đảm bảo tài chính

  Bản sao kê ngân hàng với số tiền tương ứng $6,755

 3. Bạn cần hoàn thành Đơn đăng ký hoc bên dưới, sau đó tải Đơn đăng ký và các giấy tờ liên quan lên hệ thống.

*Chấp nhận bản scan của giấy tờ gốc
**Không yêu cầu nếu bạn đăng ký chương trình tiếng Anh IEP

Đã nộp xong

Sẽ có quyết định tuyển chọn trong vòng 5 ngày làm việc khi nhận được Đơn xin nhập học hoàn chỉnh và các văn kiện qui định.

Khi nộp hồ sơ, nếu Đơn xin nhập học ghi không hoàn chỉnh, người phụ trách tuyển sinh quốc tế sẽ liên hệ với bạn, để tiến hành thẩm tra đối với những phần thiếu sót trong Đơn xin.

Sau khi nhận được Thông báo tuyển chọn, những học sinh được tuyển chọn nên tham khảo phần học sinh được tuyển chọn  để tiến hành xử lý di dân bước sau và công tác chuẩn bị trước khi khởi hành bước sau.

Yêu cầu về nhập học

Yêu cầu về nhập học

UA trực tiếp tuyển chọnĐại học cử họcIEP
*Bảng đánh giá ngang hiệu lực ngôn ngữ tiếng Anh
**Học lực ngang nhau của các nước
TOEFL (TOEFL mới)*
For UA Direct Majors: Business,
Engineering, Nursing, SBS & Law
70-7959-69Không cần
IELTS (Tổng số điểm)*
For UA Direct Majors: Business,
Engineering, Nursing, SBS & Law
6.0-6.55.0-5.5Không cần
Học lựcHọc lực tương đương với U.S. 2.6 GPA**Học lực tương đương với U.S. 2.6 GPA**Học lực tương đương với U.S. 2.6 GPA**

Học phí và lệ phí

Học phí và lệ phí

UA trực tiếp tuyển chọn*
(mỗi năm)
Đại học cử học
(mỗi học kỳ)
Khóa trình tăng cường tiếng Anh
(mỗi học kỳ)
*Học sinh do UA trực tiếp tuyển chọn cần phải nộp chi phí báo danh $390
**Bao gồm chi phí sách vở dự đoán là $250.00
Chú ý: 1 học kỳ = 2 tháng
Học phí và lệ phí$35,816$5,990$3,255
Chi phí sinh hoạt$14,550$3,500**$3,500**
Bảo hiểm sức khỏe$1,875Bao gồm trong học phí và lệ phíBao gồm trong học phí và lệ phí
Tổng kim ngạch phải hiển thị trên văn kiện năng lực tài chính$52,241$9,490$6,755

Ngày chấm dứt và lịch trường học

Ngày chấm dứt và lịch trường học

Sẽ định kỳ tiếp nhận học sinh xin nhập học theo các bước ghi trong bài này. Chú ý: Tất cả học sinh đều phải đi đến nhà trường vào 15 tháng 08 năm 2018,và đăng ký tại Đại học Arizona, để bắt đầu học tập học kỳ mùa thu năm 2018.

Xem lịch trường học năm2017-2018.

Thời hạn sắp tới:

UA Direct
Summer 2018: Tháng Tư ngày 6, 2018
Fall 2018: Tháng 7 ngày 15, 2018

CESL
Spring II 2018: Tháng Hai ngày 12, 2018
Summer 2018: Tháng Năm ngày 4, 2018
Fall 2018: Tháng 7 ngày 15, 2018

Kế hoạch đảm bảo học phí

Kế hoạch đảm bảo học phí là một cam kết do UA làm ra cho học sinh, cam kết học phí và các khoản thu phí cưỡng chế không thay đổi, như trình bày trong qui định của Ủy ban quản lý Arizona về 08 (tám) học kỳ liên tục (không bao gồm học kỳ mùa hè và mùa đông), cam kết đó có hiệu lực kể từ sinh viên chính quí lần đầu tiên đăng ký nhập học tại khu nhà trường chính.

Ghi ngay đơn xin nhập học
 • Đăng ký miễn phí
 • Nhận quyết định tuyển chọn tròng vong 72 giờ