Về QUAD LEARNING

Quad Learning(QL) là đối tác hợp tác chính thức của Đại học Arizona. Sứ mệnh của việc thành lập QL là mở rộng cơ hội tiếp nhận giáo dục đại học của Mỹ cho các sinh viên ưu tú trên toàn thế giới. Mục đích của chúng tôi là giúp tất cả sinh viên nhận thức được khả năng thông qua tiếp nhận giáo dục đại học chất lượng cao để làm thay đổi quĩ đạo đời sống của mình. Chúng tôi đã thiết lập quan hệ đối tác hợp tác với các trường đại học trọng điểm của Mỹ và các cơ cấu tuyển sinh trên khắp thế giới, tuyển chọn lưu học sinh vào học tại các trường đại học của Mỹ với chế độ học là 2 năm.

Về QUAD Learning